Екип

picture1
kolektiv3
kolektiv2
СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР.АСЕНОВГРАД

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
1 МАЯ ФИЛИПОВА КРАЕВА ДИРЕКТОР
2 ИВАН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ ЗАМ.Д-Р УД
3 НАДКА НИКОЛОВА ДАМЯНОВА ЗАМ.Д-Р УД
4 БОРЯНА КИРИЛОВА КИРЕВА ЗАМ Д-Р АСД
5 ВИЛИЯНА СТOЯНОВА МИЛЕВА УЧИТЕЛ
6 МИТРА ИВАНОВА НИКОЛОВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
7 ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БОЖИКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
8 ГАЛЯ СПАСОВА ГОЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
9 ГЕРГАНА ИВАНОВА КОЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
10 ЙОРДАНКА ВАЛЕНТИНОВА РАЙКОВА УЧИТЕЛ
11 ЕЛИФ МЮМЮН МУСТАФА УЧИТЕЛ
12 ПЕНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОЗОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
13 СЛАВКА КОСТОВА СТОЙЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
14 ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА МИНДЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
15 ГЕРГАНА ДИМИТР.ХАДЖИКИНОВА УЧИТЕЛ
16 РУМЯНА АНДОНОВА АЛАГЬОЗОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
17 БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА КИЯЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
18

НЕДЯЛКА ИВАНОВА КОЛЕВА-КРЪСТЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ
19 ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЖЕЧЕВА УЧИТЕЛ
20 НЕВЕНА АТАНАСОВА КОЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
21 ВЕРОНИКА МИНЧЕВА СТОЯНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
22 АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ТАШЕВА УЧИТЕЛ
23 АТАНАС ВИКТОРОВ БАСМАДЖИЕВ УЧИТЕЛ
24 КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА УЧИТЕЛ
25 НЕВЕНА АНГЕЛОВА БАЛАБАНОВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
26 ВЕЛИЧКА КУЗМАНОВА ТОДОРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
27 ЕЛЕНА БОРИСОВА ГЬОВЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
28 АННА КОСТАДИНОВА  ГАНЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
29 БИЛЯНА ВЕСКОВА ГЮЛЧЕВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
30 РАДКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
31 КРУМ ДАНАИЛОВ БУМБАРОВ УЧИТЕЛ
32 ВАСЯ СПАСОВА БОГОЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
33 СЕРВИНАЗ РЕДЖЕП АЛИ СТАРШИ УЧИТЕЛ
34 ВАЛЕНТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ФИЛИПОВА УЧИТЕЛ
35 СТЕЛА НИКОЛОВА ДИЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
36 ИЛИЯ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ УЧИТЕЛ
37 АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ВИТАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
37 А СИЛВИЯ ДИМЧЕВА ПЕНЧЕВА
38 ЕЛЕНА   ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
39 МИЛКА СТОЯНОВА АДАМОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
40 СОНЯ ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
41 ГЮЛНАДИЕ САЛИМ АХМЕД СТАРШИ УЧИТЕЛ
42 ПЕТЪР НИКОЛОВ СИМЕОНОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
43 МАЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТЕВА-СТОЙЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
44 НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
45 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ЦВЕТАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
46 ЖЕНИ АТАНАСОВА САВКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
47 ДИАНА ГЕОРГИЕВА КОРОЙЧЕВА-ТЯНЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
48 ИРИНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
49 МАГДАЛЕНА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА-АНДОНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
50 ДОЙЧИН НИКОЛОВ КАПСЪЗОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
51 ГЕОРГИ ИЛИЕВ УЗУНОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
52 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ШИШКОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
53 НАДЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
54 ГЕРГАНА ИВАНОВА МИХОВА УЧИТЕЛ
55 ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА УЧИТЕЛ
56 РАЙНА ДОБРЕВА ЯНКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
57 ЗЛАТКА ИЛИЕВА САРИКОВА-ГУНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
58 ВИОЛЕТА ЕМИЛОВА  ДИМЧЕВА УЧИТЕЛ
59 ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
60 СТЕФКА ВАСИЛЕВА МОМЧИЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
61 ЕЛЕНА НИКОЛОВА СОЛАКОВА-ВИДЕНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
62 ЙОРДАНКА КОСТ.КОСТАДИНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
63 ВАНЯ ХРИСТОЗОВА ЯНКОВА УЧИТЕЛ
64 АНГЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА УЧИТЕЛ
65 СОНЯ КОСТАДИНОВА  ПЕТКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
66 ФАНИ ТОМОВА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
67 ПЕТЯ  ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
68 ИЛКА МИХАЙЛОВА КРЪСТЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
69 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
70 ДОРА ГЕОРГИЕВА МОМЧИЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
71 ДЖАНСУ РЕФИК ИБРОВА-АХМЕДОВА УЧИТЕЛ В ГЦОУД
71 A ГЕРГАНА ДИНЧЕВА НИКОЛОВА УЧИТЕЛ
72 АНКА ВАСИЛЕВА КУНДУРОВА СТ.УЧИТЕЛ В ГЦОУД
73 НУРДЖАН ДЖАФЕР КАРАДЖОВА УЧИТЕЛ В ГЦОУД
74 ВЕНЕТА НЕНОВА РАДЕВА УЧИТЕЛ В ГЦОУД
75 ВАНЯ БОЙЧЕВА ИВАНОВА СТ.УЧИТЕЛ В ГЦОУД
76 ДИМИТРИНА БОЖИДАРОВА БОЖИКОВА УЧИТЕЛ В ГЦОУД
77 МАРИЯ РУМЕНОВА РАШЕВА УЧИТЕЛ В ГЦОУД
78 ИРЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА СТ.УЧИТЕЛ В ЦДО
79 МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАМЕНОВА ПЕД.СЪВЕТНИК
80 ИВА АПОСТОЛ СПИРИДАКИ РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
81 КОСТАДИНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА ПСИХОЛОГ
82 МИХАЕЛА ПЕТКОВА ГРИГОРОВА ЛОГОПЕД
83 ИВАНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
84 МАРИАНА АНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА ЗАС
85 ЙОРДАНКА ПЕТК.АНГ.-ПАНКОВА БИБЛИОТЕКАР
86 АННА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНСКА ДОМАКИН
87 НАДКА АСЕНОВА ДАНАИЛОВА ЧИСТАЧ
88 ТОДОРА СПИРОВА ИЛИЕВА ЧИСТАЧ
89 ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА БУНДОВА ЧИСТАЧ
90 ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КУНДАРОВА ЧИСТАЧ
91 СЛАВКА ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВА ЧИСТАЧ
92 МАРИЯ ДИМИТРОВА БИНЕВА ЧИСТАЧ
93 ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА ЧИСТАЧ
94 ЖАНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА ЧИСТАЧ
95 ГЕОРГИ  ЯНКОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ ОБЩ РАБОТНИК
96 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КУТРЯНСКИ ОГНЯР
97 РАЙКО ИВАНОВ ИВАНОВ ОГНЯР