Екип

СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ НА СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. АСЕНОВГРАД

 

Име
Длъжност
1
Мая Краева
Директор, училище
2
Иван Костадинов
Заместник-директор, учебна дейност
3
Фани Ангелова
Заместник-директор, учебна дейност
4
Борянa Кирева
Заместник-директор, административно-стопанската дейност
5
Вилияна Милева
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
6
Митра Николова
Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
7
Йорданка Божикова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
8
Галя Гочева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
9
Гергана Колева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
10
Йорданка Райкова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
11
Антоанета Ташева
Учител, общообразователенучебен предмет в гимназиален етап
12
Милена Калистрина
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
13
Славка Стойчева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
14
Десислава Миндева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
15а
Вероника Ованесян
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
15
Гергана Хаджикинова
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
16
Диляна  Новакова
учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
17
Благовестка Кияева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
18
Петя Шишкова
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
19
Елена Жечева
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
20
Невена Колева
Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
21
Вероника Стоянова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
22
Весела Колева
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23
Красимира Георгиева
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
24
Марияна Илиева
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
25
Величка Тодорова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
26
Елена Гьовчева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
27
Анна Ганева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
28
Биляна Гюлчева
Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
29
Радка Димитрова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
30
Вася Богоева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
31
Мадлен Милкова
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
32
Сервиназ Али
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
33
Валентина Филипова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
34
Стела Дичева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
35
Илия Георгиев
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
36
Анастасия Витанова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
37
Елена Паскалева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
37а
Ангел Василев
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
38
Бойко Белегов
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
39
Соня Симеонова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
40
Гюлнадие Ахмед
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
41
Петър Симеонов
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
42
Мая Христева-Стойчева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
43
Николина Илиева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
44
Снежана Цветанова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
45
Жени Савкова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
46
Диана Коройчева- Тянева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
47
Иринка Илиева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
48
Весела Жекова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
49
Дойчин Капсъзов
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
50
Георги Узунов
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
51
Георги Шишков
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
52
Надя Шопова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
53
Гергана Михова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
54
Райна Янкова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
55
Любка Георгиева
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
56
Мария Рашева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
57
Анка Кундурова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
58
Йорданка Костадинова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
59
Ваня Янкова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
60
Ангелина Атанасова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
61
Соня Петкова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
62
Ваня Иванова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
63
Петя Георгиева
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
64
Милена Христева
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
65
Златка Сарикова- Гунова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
66
Виолета Димчева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
67
Екатерина Стоянова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
68
Маргарита Ганева -Димитрова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
69
Нурджан Караджова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
70а
Ива Здравчева
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
70
Димитрина Божикова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
71
Венета Радева
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
72а
Теодора Динчева
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
72
Джансу Иброва- Ахмедова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
73
Капка Ботева
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
74
Стойка Пиронкова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
75
Ирена Илиева
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
76
Дора Момчилова
Старши учител, подготвителна група
77
Мария Стаменова
Педагогически съветник
78
Вилона Тимчева
Учител, ресурсен
79
Гизем Рамадан
Учител, ресурсен
80а
Марифе Камбер
Логопед
80
Михаела Григорова
Логопед
81
Костадинка Стоянова
Психолог, училищен
82
Иванка Алексиева
Главен счетоводител
83
Мариана Вангелова
Завеждащ, административна служба
84
Йорданка Ангелова
Библиотекар
85
Анна Младенска
Домакин
86
Марин Николов
Огняр
87
Жана Димитрова
Чистач/ Хигиенист
88
Величка Бундова
Чистач/ Хигиенист
89
Йорданка Кундарова
Чистач/ Хигиенист
90
Тодора Илиева
Чистач/ Хигиенист
91
Славка Гоцева
Чистач/ Хигиенист
92
Захарина Георгиева
Чистач/ Хигиенист
93
Атанаска Чешмеджиева
Чистач/ Хигиенист
94
Георги Чешмеджиев
Общ работник
95
Николай Кутрянски
Огняр