Екип

 

СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР.АСЕНОВГРАД

 

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
1 МАЯ ФИЛИПОВА КРАЕВА ДИРЕКТОР
2 ИВАН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ ЗАМ.Д-Р УД
3 НАДКА НИКОЛОВА ДАМЯНОВА ЗАМ.Д-Р УД
4 БОРЯНА КИРИЛОВА КИРЕВА ЗАМ Д-Р АСД
5 ВИЛИЯНА СТOЯНОВА МИЛЕВА УЧИТЕЛ
6 МИТРА ИВАНОВА НИКОЛОВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
7 ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БОЖИКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
8 ГАЛЯ СПАСОВА ГОЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
9 ГЕРГАНА ИВАНОВА КОЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
10 ЙОРДАНКА ВАЛЕНТИНОВА РАЙКОВА УЧИТЕЛ
11 ЛЮБОВ ВИКТОРОВНА ВАСИЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
12 ПЕНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОЗОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
13 СЛАВКА КОСТОВА СТОЙЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
14 ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА МИНДЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
15 ГЕРГАНА ДИМИТР.ХАДЖИКИНОВА УЧИТЕЛ
16 РУМЯНА АНДОНОВА АЛАГЬОЗОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
17 БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА КИЯЕВА УЧИТЕЛ
18 НЕДЯЛКА ИВАНОВА КОЛЕВА-КРЪСТЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
19 ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЖЕЧЕВА УЧИТЕЛ
20 НЕВЕНА АТАНАСОВА КОЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
21 ВЕРОНИКА МИНЧЕВА СТОЯНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
22 АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ТАШЕВА УЧИТЕЛ
23 АТАНАС ВИКТОРОВ БАСМАДЖИЕВ УЧИТЕЛ
24 КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА УЧИТЕЛ
25 НЕВЕНА АНГЕЛОВА БАЛАБАНОВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
26 ЕЛЕНА БОРИСОВА ГЬОВЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
27 АННА КОСТАДИНОВА  ГАНЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
28 БИЛЯНА ВЕСКОВА ГЮЛЧЕВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
29 РАДКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
30 ВЕЛИЧКА КУЗМАНОВА ТОДОРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
31 ВАСЯ СПАСОВА БОГОЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
31а КРУМ ДАНАИЛОВ БУМБАРОВ УЧИТЕЛ
32 СЕРВИНАЗ РЕДЖЕП АЛИ СТАРШИ УЧИТЕЛ
33 ВАЛЕНТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ФИЛИПОВА УЧИТЕЛ
34 СТЕЛА НИКОЛОВА ДИЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
35 ИЛИЯ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ УЧИТЕЛ
36 АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ВИТАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
36a ЛЮБЕН ПЕТРОВ ФИЛИПОВ УЧИТЕЛ
37 ЕЛЕНА   ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
38 МИЛКА СТОЯНОВА АДАМОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
39 СОНЯ ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
40 ГЮЛНАДИЕ САЛИМ АХМЕД СТАРШИ УЧИТЕЛ
41 ПЕТЪР НИКОЛОВ СИМЕОНОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
42 МАЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТЕВА-СТОЙЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
43 НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
44 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ЦВЕТАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
45 ЖЕНИ АТАНАСОВА САВКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
46 ДИАНА ГЕОРГИЕВА КОРОЙЧЕВА-ТЯНЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
47 ИРИНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
48 МАГДАЛЕНА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА-АНДОНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
49 ДОЙЧИН НИКОЛОВ КАПСЪЗОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
50 ГЕОРГИ ИЛИЕВ УЗУНОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
51 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ШИШКОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
52 НАДЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
53 ГЕРГАНА ИВАНОВА МИХОВА УЧИТЕЛ
54 ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА УЧИТЕЛ
55 РАЙНА ДОБРЕВА ЯНКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
56 ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ЯНЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
57 АНГЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА УЧИТЕЛ
58 СОНЯ КОСТАДИНОВА  ПЕТКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
59 ФАНИ ТОМОВА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
60 ПЕТЯ  ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
61 ИЛКА МИХАЙЛОВА КРЪСТЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
62 ДИМКА ДЕЛЧЕВА АРГИРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
63 ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ЛИНЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
64 ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
65 ВАСИЛКА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
66 ЕЛЕНА НИКОЛОВА СОЛАКОВА-ВИДЕНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
67 ЙОРДАНКА КОСТ.КОСТАДИНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
68 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
69 ДОРА ГЕОРГИЕВА МОМЧИЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
70 ВАНЯ ХРИСТОЗОВА ЯНКОВА УЧИТЕЛ В ЦДО
71 СТЕФКА ВАСИЛЕВА МОМЧИЛОВА УЧИТЕЛ В ЦДО
72 МАРИЯ РУМЕНОВА РАШЕВА УЧИТЕЛ В ЦДО
73 АНКА ВАСИЛЕВА КУНДУРОВА УЧИТЕЛ В ЦДО
74 ДЖАНСУ РЕФИК ИБРОВА-АХМЕДОВА УЧИТЕЛ В ЦДО
75 ВИОЛЕТА ЕМИЛОВА  ДИМЧЕВА УЧИТЕЛ В ЦДО
76 ВЕНЕТА НЕНОВА РАДЕВА УЧИТЕЛ В ЦДО
77 ИРЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА СТ.УЧИТЕЛ В ЦДО
78 МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАМЕНОВА ПЕД.СЪВЕТНИК
79 ИВА АПОСТОЛ СПИРИДАКИ РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
79А ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
80 КОСТАДИНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА ПСИХОЛОГ
81 МИХАЕЛА ПЕТКОВА ГРИГОРОВА ЛОГОПЕД
82 ИВАНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
83 МАРИАНА АНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА ЗАС
84 ЙОРДАНКА ПЕТК.АНГ.-ПАНКОВА БИБЛИОТЕКАР
85 АННА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНСКА ДОМАКИН
86 НАДКА АСЕНОВА ДАНАИЛОВА ЧИСТАЧ
87 ТОДОРА СПИРОВА ИЛИЕВА ЧИСТАЧ
88 НЕДЯЛКА ПАНАЙОТОВА МАХНЕВА ЧИСТАЧ
89 ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА БУНДОВА ЧИСТАЧ
90 ВАСИЛКА СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА ЧИСТАЧ
91 ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КУНДАРОВА ЧИСТАЧ
92 СЛАВКА ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВА ЧИСТАЧ
93 МАРИЯ ДИМИТРОВА БИНЕВА ЧИСТАЧ
94 ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА ЧИСТАЧ
95 ЖАНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА ЧИСТАЧ
96 НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПЕТРОВ ОБЩ РАБОТНИК
97 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КУТРЯНСКИ ОГНЯР
98 РАЙКО ИВАНОВ ИВАНОВ ОГНЯР
99 НЕЗАЕТА ЩАТНА БРОЙКА ПАЗАЧ ПОРТИЕР