За учители

График за дежурство I – IV клас

за учебна 2022/2023 година 

    понеделник вторник сряда четвъртък петък
I етаж голям коридор В. Янкова С. Петкова

П. Георгиева

Й. Костадинова В.Иванова Й. Костадинова

С. Петкова

П. Георгиева
малък  коридор

 фоайе

А .Атанасова Илка Кръстева К. Ботева К. Ботева Илка Кръстева
II етаж голям коридор Е. Виденова

Н. Колева

Ек. Стоянова

Зл. Гунова

А. Кундурова

Е. Виденова

А. Кундурова

Зл. Гунова

Е. Стоянова

М. Димитрова

малък коридор

 фоайе

I етаж голям коридор И. Здравчева

В. Радева

В. Радева

М. Христева

М. Христева

Ив. Здравчева

И. Здравчева

В. Радева

В. Радева

М. Христева

малък коридор

фоайе

М. Рашева

И. Илиева

М. Рашева

И. Илиева

М. Рашева

И. Илиева

М. Рашева

И. Илиева

М. Рашева

И. Илиева

II етаж голям коридор Н. Караджова  Н. Стефанова Н. Караджова

Т. Иванова

Н. Стефанова Н. Караджова

Т. Иванова

Н. Караджова

Н. Стефанова

малък  коридор

фоайе

Т. Иванова Н. Стефанова Т. Иванова Н. Стефанова Т. Иванова

График за дежурство V – ХII клас

за учебна 2022/2023 година 

 

    понеделник вторник сряда четвъртък петък
I етаж  коридор Д. Миндева      

Н. Шопова        

Г. Узунов

Г. Михова        

Р. Алагьозова

Й. Божикова      Д. Капсъзов     Г. Шишков       
II етаж  коридор Ж. Савкова Г. Ахмед          

П. Христозова

В. Жекова

Ат. Басмаджиев    

Ир. Илиева

Н. Балабанова 

Д. Коройчева

Й. Райкова      

 В. Филипова

III етаж коридор Ст. Дичева       

Б. Белегов     

С. Али               

В. Богоева      

П. Симеонов

В. Милева       

П. Шишкова   

Б. Гюлчева

Ант. Ташева    

А. Ганева          

Р. Димитрова   

Г. Колева       

Ил. Георгиев   

Г. Хаджикинова

Г. Христова   

Ел. Гьовчева  

В. Тодорова

М. Христева   

М. Милкова    

IV етаж коридор Кр. Георгиева

М. Николова

Г. Гочева         

Ел. Жечева      

М. Калистрина

С. Симеонова   

Сн. Цветанова  

Р. Янкова

Сл. Стойчева  

В. Стоянова

Ал. Запрянов 

Бл. Кияева      

А. Василев     

 Н. Илиева