За учители

График за дежурство I – IV клас

за учебна 2021/2022 година 

понеделник вторник сряда четвъртък петък
 

I етаж

 

голям коридор

Зл.Гунова В.Димчева Й.Костадинова П.Георгиева Ил.Кръстева
малък коридор фоайе В.Димчева Ф.Ангелова Зл.Гунова Ек.Стоянова Й.Костадинова
II етаж  

голям коридор

А.Атанасова Ст.Момчилова С.Петкова Ел.Солакова В.Янкова
малък коридор фоайе В.Янкова А.Атанасова Е.Солакова Ст.Момчилова С.Петкова
 

I етаж

 

голям коридор

М.Рашева А.Кундурова М.Рашева А.Кундурова А.Кундурова
малък коридор фоайе В.Иванова Т.Иванова В.Иванова Т.Иванова Т.Иванова
II етаж  

голям коридор

В.Радева В.Радева Д.Божикова В.Радева В.Радева
малък коридор фоайе Н.Караджова Н.Караджова Н.Караджова Д.Божикова Д.Божикова

 

График за дежурство V – ІХ клас

за учебна 2021/2022

    понеделник вторник сряда четвъртък петък
IV етаж  

голям коридор

 

Д.Миндева

 

Сл.Стойчева

 

Г. Гочева

 

Е. Жечева

 

Д.Коройчева

 

малък коридор

 

Р. Алагьозова

 

В.Тодорова

 

Г. Колева

 

Г. Христова

 

А.Василев

III етаж  

голям коридор

 

М.Андонова

 

П.Христозова

 

Й.Райкова

 

А.Ташева

 

В.Филипова

 

малък коридор

 

В.Милева

 

С. Али

 

П.Симеонов

 

В.Богоева

 

Кр.Георгиева

 

Вход към учен.стол

 

М.Калистрина

   

Н.Илиева

   
 

Вход към малък физк.салон

 

Г. Ахмед

 

Н.Шопова

 

Г.Шишков

 

И.Илиева

 

Г.Михова

 

График за дежурство X-XII клас

за учебна 2021/2022 година

 

    понеделник вторник сряда четвъртък петък
 

IV етаж

 

 

голям коридор

 

 

Г.Хаджикинова

 

Й.Божикова Ст.Дичева

 

 

В.Стоянова

 

 

М.Христева

 

 

А.Басмаджиев

 

 

малък коридор фоайе

 

 

Ж.Савкова

 

 

Бл.Кияева

 

 

Ил.Георгиев

 

 

Сн.Цветанова

 
 

 

III етаж

 

 

голям коридор

 

М.Николова С.Симеонова

 

 

С.Пенчева

 

 

Р.Янкова

 

 

Н.Колева

 

 

Н.Балабанова

 

 

малък коридор фоайе

 

 

Ел.Гьовчева

 

 

Р.Димитрова

 

 

Б.Гюлчева

 

 

А.Ганева

 

 

Кр.Бумбаров

 

Учителите по ФВС дежурят във фоайето на І етаж