За учители

График за дежурство I – IV клас

II срок, за учебна 2021/2022 година 

понеделник вторник сряда четвъртък петък
 

I етаж

 

голям коридор

Зл. Гунова В.Димчева Й.Костадинова П.Георгиева Ил.Кръстева
малък коридор фоайе В. Димчева Ф. Рами Зл.Гунова Ек.Стоянова Й.Костадинова
II етаж  

голям коридор

А. Атанасова Ст.Момчилова С.Петкова Ел.Солакова В.Янкова
малък коридор фоайе В.Янкова А.Атанасова Е.Солакова Ст.Момчилова С.Петкова
 

I етаж

 

голям коридор

М.Рашева А.Кундурова М.Рашева А.Кундурова А.Кундурова
малък коридор фоайе В.Иванова Т.Иванова В.Иванова Т.Иванова Т.Иванова
II етаж  

голям коридор

В.Радева В.Радева Ив. Здравчева В.Радева В.Радева
малък коридор фоайе Н.Караджова Н.Караджова Н.Караджова Ив. Здравчева Ив. Здравчева

 

График за дежурство V – ІХ клас

за учебна 2021/2022

понеделник вторник сряда четвъртък петък
IV етаж  

голям коридор

 Г. Ахмед

Д.Миндева

 

Сл.Стойчева

 Г. Колева

Г. Гочева

 

Е. Жечева

 

А. Василев

 

малък коридор  фоайе

 

М. Калистрина

 

В.Тодорова

 Д. Коройчева

Н. Илиева

 

Р. Алагьозова

 

Ил. Георгиев

III етаж  

голям коридор

 

В.Милева

 

В. Стоянова

 

Ат. Басмаджиев

 

П. Христозова

 

Й. Райкова

 

малък коридор  фоайе

 

В. Богоева

 

С. Али

 

П.Симеонов

 

Кр.Георгиева

 

В. Филипова

 I етаж                  фоайе

 

Г.Михова Н.Шопова Г.Шишков Ир. Илиева
 

 

 

График за дежурство X-XII клас

II срок, за учебна 2021/2022 година

 

понеделник вторник сряда четвъртък петък
 

IV етаж

 

 голям коридор

 

 А. Ташева

 

Г. Хаджикинова

 

 Й. Божикова

 

 М. Христева

 

 С. Пенчева

 малък коридор фоайе  Ж.Савкова  Бл.Кияева  

 

 

 Сн.Цветанова  Г. Христова
 III етаж  голям коридор   С.Симеонова

  М. Андонова

 Ст. Дичева П. Шишкова А.Ганева  М. Николова

М. Милкова

 

 

 

малък коридор фоайе

 

 Ел.Гьовчева

 

 Р.Димитрова

 

Р. Янкова

Б.Гюлчева

 

 

 

 

Н. Балабанова

Забележка: Д. Капсъзов и Г. Узунов дежурят във фоайето на I етаж.