За учители

dejurstvo

График за дежурство за учебна 2023/2024 година - I срок

 

за начален етап

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

от 7,45 до  13,00 часа

 

 

 

 

 

 

I етаж

голям коридор

Костадинова, Кундурова

В. Иванова

Рашева

С. Петкова

Янкова

Атанасова

малък коридор фоайе

 

 

 

 

 

II етаж

голям коридор

Невена Колева

Петя Георгиева

Гунова

Стоянова

Димчева, Христева

малък коридор фоайе

 

 

 

 

 

от 13,00 до 18,00 часа

 

 

 

 

 

 

I етаж

голям коридор

И. Здравчева

Н.Караджова

М. Димитрова

 

В. Радева

малък коридор фоайе

 

 

 

Ир.Илиева

 

II етаж

голям коридор

С. Пиронкова

Т.Динчева

К.Ботева

Т.Динчева

С.Пиронкова

малък коридор фоайе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за ПЕ и ГЕ

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

от 7,45 до  14,00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I етаж

малък коридор фоайе

Шишков 

В.Колева

Д. Капсъзов

Г.Михова

Н.Шопова

II етаж

голям коридор

П.Симеонов

В. Жекова

И. Илиева

М. Илиева

Г.Узунов

малък коридор фоайе

С. Симеонова

 

Г. Ахмед

В.Филипова

 

III етаж

голям коридор

В.Стоянова, К. Георгиева

В.Тодорова

А. Ташева

Р.Димитрова       Л. Георгиева

Д.Новакова

голям коридор

Н.Илиева

П.Шишкова, Е. Гьовчева

М. Калистрина

В. Богоева

Р.Янкова

малък коридор фоайе

А. Ганева, Б. Гюлчева

В.Милева С. Дичева

М.Христева

Мадлен Милкова

С. Али

 

 

 

 

 

 

 

IV етаж

голям коридор

Д.Коройчева

Г.Гочева

Й.Райкова

Й.Божикова         Г. Колева

 А.Витанова

голям коридор

М.Николова

Д. Миндева

А.Василев

Е. Жечева

В. Ованесян

малък коридор фоайе

Б.Кияева

Сл. Стойчева

Сн. Цветанова

Ж. Савкова

Б. Белегов

Дежурство на двора в

голямото междучасие

 

 

 

И. Георгиев