За учители

dejurstvo

График за дежурство на учителите от начален етап – I срок, учебната 2019/2020 г.

Графици дежурство_page-0001

График за дежурство учителите от прогимназиален етап – I срок, учебната 2019/2020 г.

Графици дежурство_page-0002

График за дежурство на учителите от гимназиален етап – I срок, учебната 2019/2020 г.

Графици дежурство_page-0003