Начало

   СУ "Свети свети Кирил и Методий" - гр. Асеновград е модерно училище, което осигурява образователна среда за качествено и достъпно образование чрез съчетаване на националните традиции и европейските измерения, което развива индивидуалните способности на всеки ученик, насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

   Училището ни има богата история. През времето на своето дълголетно съществуване, повече от век, то е съхранило дух, който се развива и утвърждава. Всеотдайният труд на един от най – изтъкналите дейци на образованието, любовта към знанието и мъдростта го превръща в най-голямото и престижно учебно заведение в общината.

   Днес СУ "Свети свети Кирил и Методий" успешно защитава облика си училище, гарантиращо съвременни знания и умения на учениците си, удовлетворяващо потребностите и очакванията на младите хора и техните родители. Свободният творчески дух и атмосфера в училището, многобройните изяви и инициативи на нашите талантливи възпитаници превръщат формирането на знанията и уменията в неповторимо емоционално преживяване.

    Ние разполагаме със съвременна материално-техническа база, която осигурява и комфорт на високо ниво в учебно възпитателния процес за всеки ученик и преподавател. За високото равнище на общообразователната и профилирана подготовка с висок професионализъм и отличен педагогически опит. Те гарантират качествено образование, уют и топли грижи към всеки възпитаник.

   Мисията на СУ "Свети свети Кирил и Методий" е на съвременна образователна институция, отворена към потребностите на младите хора и способна да реализира високите очаквания на времето и обществото, в което живеем. Сред учениците и учителския колектив са установени отношения на уважение, толерантност, любов към децата и професията, воля и вяра, които са гаранция за още по-високи успехи.

 

Проекти

Страница в Туинспейс: https://twinspace.etwinning.net/10661/home Ученици те от 10 д клас  от СОУ „Свети свети Кирил и Методий“, Асеновград, България, представиха своята работа по проекта на еТуининг “WELCOME TO MY MARVELLOUS CITY”(„Добре дошли в моя прекрасен град“). В проекта участват 30 партьора от 12 страни. Те организираха изложба на подаръци, писма и карти, които са получили …

Прочети повече