История

Средно училище “Свети свети Кирил и Методий”:

  • Наследник на Първото трикласно училище в града;

  • Прогимназия “Свети Архангел Михаил”;

  • Начално училище “Кирил и Методий”;I-во основно училище “Кирил и Методий”istoriq_1

 

    Началото е поставено на 24 септември 1889 година,

когато в къщата на Карааланов се открива

Първото трикласно училище в града.

Негов директор е свещеникът протойерей Семенов.

 

    След него директорския пост заема

Константин Балтов, чието име се свързва

с борбата на асеновградчани срещу гръцките фанариоти.

istoriq_2

 

     От 1895 година за директор на училището е назначен д-р Брайков. Мъжкото трикласно училище до 1906 се помещава в къщата на Карааланов, а след това заема сградата, намираща се в двора на параклиса “Св.Архангел”.

     За учебната 1907-1908 година в протоколната книга се отбелязва, че училището става IV – класна прогимназия и е преименувана на Държавно трикласно училище “Кирил и Методий”.

     През периода 1903-1907 година според главните класни книги е имало девически и мъжки паралелки, а след това училището съществува като Станимашка смесена гимназия.

     През 1927 година в прогимназия “Св.Архангел” има 14 паралелки.

     През 1950 година Първа прогимназия “Св.Архангел” се обединява с Начално училище “Кирил и Методий”.

istoriq_3

    На основание заповед от 13 май 1981 година на Министъра на образованието на 15 септември 1981 година училището е обявено за ЕСПУ, а на 15 септември

1990 година е преструктурирано в СОУ.

    През 1989 година училището чества 100–годишния си юбилей и беше наградено с орден “Кирил и Методий” I степен на основание Указ № 722 на Държавния съвет на НРБ за постигнати успехи в учебно-възпитателната дейност.

      Училището има свое минало, но има и свое бъдеще,тъй като жив е духът на младостта, борбеността и знанието.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий” духът на новото време наистина се чувства, защото децата не само учат!

Те живеят един пълноценен живот в своето училище, където получават и екологично възпитание, и образование

за демократично гражданство, спортуват, веселят се и мислят поновому.