Нашият патрон

Тъмнини дълбоки! Безпросветен мрак!

Но ний знаем, че в нашето недавно

свети нещо ново, има нещо славно,

що гордо разтупва нашите гърди.

 Отнякъде, от памтивека,

през сумрака на вековете

роди се човешкото слово.

 

Къде сте Вий,творци на нашето азбуки...

Изваяли с перо безсмъртни писмена?

Речта Ви просвети славяните неуки

И с вяра прероди безбожни племена!

Лъчиста светлина във ореол обгръща

    

                 Изпитите лица на братята-светци

 

Методий и Кирил в сърцата ни се връщат

Езикът им свещен-във химните звучи...

Така от векове огласят се школaта

От детски гласове и клетвени слова:

Да бъдем горди с тях, да тачим имената

И винаги да помним добрите

Им дела!

Братята…

Създаването на славянското писмо

е едно от най-забележителните

и най-важни събития в

историята на българската

и изобщо на славянската култура.

 

   Ние сме горди с това, че училището ни носи името на светите братя Кирил и Методий.