Форми на обучение

Резултат с изображение за ребята школа анимацияВ СУ „Свети свети Кирил и Методий“ за учебната 2020/2021 г. се организират следните форми на обучение:

– дневна;

– самостоятелна;

– индивидуална;

– комбинирана.

 Условия за организиране

Обучение в електронна среда от разстояние