Форми на обучение за учебната 2019/2020

Резултат с изображение за ребята школа анимацияВ СУ „Свети свети Кирил и Методий“ за учебната 2019/2020

– дневна;

– самостоятелна;

– индивидуална;

– комбинирана.