↑ Връщане към За ученици и родители

Графици

grafik 2              

График за провеждане на класни работи в V – IX клас за I срок 2019/2020 г.

klasna rabota 5_9_page-0001

График за провеждане на класни работи в X-XII клас за I срок 2019/2020 г.

klasna rabota 5_9_page-0002

 График за контролни работи на учениците от I – IV клас за I срок 2019/2020 г.

1

2

График за контролни работи на учениците от V – IX клас за I срок 2019/2020 г.

3

4

График за контролни работи на учениците от X – XII клас за I срок 2019/2020 г.

5

6

 

График за провеждане на час по спортни дейности за I срок 2019/2020 г.

grafik SD_page-0001

grafik SD_page-0002

grafik SD_page-0003

 

График за провеждане на ДП/СИП през I срок 2019/2020 г.

 

grafik DP i SIP_page-0001

 

График за провеждане на тематични консултации с ученици от I – IV клас за I срок 2019/2020 г.

grafik konsultatziya_page-0001

График за провеждане на тематични консултации и консултации за ДЗИ за I срок 2019/2020 г.

grafik konsultatziya_page-0002

grafik konsultatziya_page-0003

grafik konsultatziya_page-0004

 

График на часовете и темите по БД за I срок 2019/2020 г.

 grafik BD_page-0001

grafik BD_page-0002

grafik BD_page-0003

grafik BD_page-0004

grafik BD_page-0005

grafik BD_page-0006

grafik BD_page-0007

 

График за консултации на родители и ученици и водене на училищната документация I срок

grafik dchas_page-0001

grafik dchas_page-0002