Ръководство

ДИРЕКТОР: МАЯ КРАЕВА

Математика и информатика, магистър

Образователен мениджмънт, магистър

III ПКС

IMG_6117 

 

ЗАМЕСТНИК  ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП :

НАДКА ДАМЯНОВА

Българска филология, магистър

IMG_6134

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

ИВАН КОСТАДИНОВ

Български език и руски език, магистър

II ПКС

Kostadinov

 

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ:

БОРЯНА КИРЕВА

Математика и информатика, магистър

Kireva