Ръководство

ДИРЕКТОР: МАЯ КРАЕВА

Математика и информатика, магистър

Образователен мениджмънт, магистър

III ПКС

 

Photo & video Haber (5)

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП :

НАДКА ДАМЯНОВА

Българска филология, магистър

Photo & video Haber (99)

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

ИВАН КОСТАДИНОВ

Български език и руски език, магистър

II ПКС

 

Photo & video Haber (98)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ:

БОРЯНА КИРЕВА

Математика и информатика, магистър

 

Photo & video Haber (101)