Квалификация педагогически специалисти

Списък

с вътрешноинституционална и външноинституционална квалификация

на педагогическите специалисти 

за учебната 2023/2024 г.

 

Вид квалификация

Тема

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие

външноинституционална

„Обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM)“

212 кабинет

СУ „Св.св.Кирил и Методий“

13.01.2024 г.

от 09:30   до 16:30

„Евроклас – консулт“ ЕООД

21

вътрешноинституционална

„Успешни стратегии за обучение на ученици със специални образователни потребности във всяка класна стая“

212 кабинет

СУ „Св.св.Кирил и Методий“

07.12.2023 г.

от 14:00     до 13:30

Валентина Филипова и Вилона Тимчева

 

47