COVID 19

Училищен план и мерки за работа и обучение в условия на COVID 19

 

Уважаеми родители,

Вярваме, че е ваша първостепенната грижа и отговорност да осигурите лични предпазни средства на учениците в условията на присъствено обучение. Сигурни сме, че като отговорни и заинтересовани родители ще следите ежедневно състоянието на децата си и при най-малко съмнение за влошаване на здравето, ще потърсите и осигурите медицинска помощ. Разчитаме на подкрепата Ви и на отговорното ви поведение, че при такава ситуация, ще бъдем своевременно уведомявани.

ИНФОРМАЦИЯ

10.06.2021 г.

  1. Карантинирани ученици
клас Паралелка брой
  А Б В Г Д
ПГ   Х Х Х Х
1       Х Х
2       Х Х
3       Х Х
4       Х Х
5       Х х
6       Х Х
7       Х Х
8         Х
9         Х
10         Х
11         х
12          
Общо 0 0 0 0 0
ОБЩО за училището: 0

 

  1. Карантинирани служители, като контактни на болен член от семейството
Персонал Брой
Педагогически персонал 0
Непедагогически персонал 0

 

 

3.Ученици с положителен тест за COVID-19

клас Паралелка брой
  А Б В Г Д
ПГ 0 Х Х Х Х
1       Х Х
2       Х Х
3       Х Х
4       Х Х
5     Х Х х
6       Х Х
7       Х Х
8         Х
9 1       Х
10         Х
11         х
12          
Общо 1 0 0 0 0
ОБЩО за училището: 0

 

4.Служители с положителен тест за COVID -19

Персонал Брой
Педагогически персонал 0
Непедагогически персонал 0

 

Предвид последните публикувани данни за броя на новите случаи на COVID-19 и нашето желание да предпазим възпитаниците си, Ви препоръчваме да ограничите достъпа на учениците до обществени места, в които има струпване на хора, както и да спазвате всички противоепидемични мерки.

     Благодарим Ви, че сте наши партньори и помощници!