Квалификация педагогически специалисти

Списък

с вътрешноинституционална и външноинституционална квалификация

на педагогическите специалисти 

за учебната 2023/2024 г.

 

Вид квалификация

Тема

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие

външноинституционална

 

 

 

външноинституционална

STEM стратегии за разработване на уроци и за развиване на умения в класната стая и извън нея

 

„Обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM)“

212 кабинет

СУ „Св.св.Кирил и Методий“

 

 

212 кабинет

СУ „Св.св.Кирил и Методий“

 29.06.2024 г.

 

 

13.01.2024 г.

 от 09:30   до 16:30

 

 

от 09:30   до 16:30

 „Евроклас – консулт“ ЕООД

 

„Евроклас – консулт“ ЕООД

 25

 

21

вътрешноинституционална

„Успешни стратегии за обучение на ученици със специални образователни потребности във всяка класна стая“

212 кабинет

СУ „Св.св.Кирил и Методий“

07.12.2023 г.

от 14:00     до 13:30

Валентина Филипова и Вилона Тимчева

 

47