COVID 19

Училищен план и мерки за работа и обучение в условия на COVID 19

 

Уважаеми родители,

Вярваме, че е ваша първостепенната грижа и отговорност да осигурите лични предпазни средства на учениците в условията на присъствено обучение. Сигурни сме, че като отговорни и заинтересовани родители ще следите ежедневно състоянието на децата си и при най-малко съмнение за влошаване на здравето, ще потърсите и осигурите медицинска помощ. Разчитаме на подкрепата Ви и на отговорното ви поведение, че при такава ситуация, ще бъдем своевременно уведомявани.

В тази връзка Ви  информираме, че в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Асеновград има карантинирани ученици и учители, като контактни на член от семейството към 26.10.2020 г.

Клас Брой ученици
III „б“ 2
IV „б“ 1
IV „в“ 1
VI „а“ 1
VII „в“ 1
VIII „a“ 1
VIII „г“ 1
IХ „в“ 1
Х „г“ 1

Към момента няма ученици и служители  с положителни проби за COVID – 19.

Предвид последните публикувани данни за броя на новите случаи на COVID-19 и нашето желание да предпазим възпитаниците си, Ви препоръчваме да ограничите достъпа на учениците до обществени места, в които има струпване на хора, както и да спазвате всички противоепидемични мерки.

     Благодарим Ви, че сте наши партньори и помощници!