Квалификация педагогически специалисти

Списък

с вътрешноинституционална и външноинституционална квалификация

на педагогическите специалисти

за учебната 2022/2023 г.

Вид квалификация

Тема

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие

вътрешноинституционална

„Психотерапевдтични методи за справяне с агресията“

212 кабинет

23.03.2023 г.

от 14:00   до 18:00

Асен Ангелов

психолог, психотерапевт

21

вътрешноинституционална

Насоки за работа с деца и ученици със специални образователни потребности“

212 кабинет

16.03.2023 г.

от 14:00   до 18:00

Вилона Тимчева

Костадинка Стоянова

44

външноинституционална

Обучение по дигитални умение и ИКТ (модул НЕИСПУО)

онлайн

25.02.2023 г.

от 9:30     до 13:30

Обучителна организация: "Орак Инженеринг" ЕООД

 

52

външноинституционална

Повишаване на мотивацията за успех чрез иновативни инструменти за преподаване и учене

 

212 кабинет

03.12.2022 г.

от 9:00     до 17:30

Европлам консулт ЕООД

 

 

22

вътрешноинституционална

Обърнатата класна стая

212 кабинет

17.11.2022 г.

от 14:00   до 18:00

Център за опит и идеи САЛВЕ ЕООД

 

 

40

вътрешноинституционална

ПУО - Професионална училищна общност

 

212 кабинет

13.10.2022 г.

от 14:00   до 18:00

Валентина Филипова – старши учител по история и цивилизации

 

48