Квалификация педагогически специалисти

Списък

с вътрешноинституционална и външноинституционална квалификация

на педагогическите специалисти

за учебната 2022/2023 г.

 

Вид квалификация

Тема Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
външноинституционална Обучение по дигитални умение и ИКТ (модул НЕИСПУО) онлайн 25.02.2023 от 9:30     до 13:30  "Орак Инженеринг" ЕООД  

52

външноинституционална Повишаване на мотивацията за успех чрез иновативни инструменти за преподаване и учене

 

212 кабинет 03.12.2022 г. от 9:00     до 17:30 Европлам консулт ЕООД

 

 

22

вътрешноинституционална Обърнатата класна стая 212 кабинет 17.11.2022 г. от 14:00   до 18:00 Център за опит и идеи САЛВЕ ЕООД

 

 

40

вътрешноинституционална ПУО - Професионална училищна общност

 

212 кабинет 13.10.2022 г. от 14:00   до 18:00 Валентина Филипова – старши учител по история и цивилизации  

48