За ученици и родители

График изпити IX клас

Разгледайте страницата »

grafik 2

Графици

               График за провеждане на класни работи в V – XII клас през II учебен срок График за провеждане на писмени работи с ученици от I – XII клас през II учебен срок График за провеждане на тематични консултации през II учебен срок График за консултации на родители и ученици и водене на училищната документация през II уч. срок …

Разгледайте страницата »