За ученици и родители

График изпити IX клас

Разгледайте страницата »

grafik 2

Графици

               Заповед за утвърждаване на графиците за провеждане на класни и контролни работи през I уч. срок График за провеждане на класни работи в V – IX клас през I учебен срок График за провеждане на класни работи в X – XII клас през I учебен срок График за контролни работи на учениците от …

Разгледайте страницата »