За ученици и родители

page 3

График изпити IX клас

Разгледайте страницата »

grafik dchas_page-0002

Графици

               График за провеждане на класни работи в V – IX клас за I срок 2019/2020 г. График за провеждане на класни работи в X-XII клас за I срок 2019/2020 г.  График за контролни работи на учениците от I – IV клас за I срок 2019/2020 г. График за контролни работи …

Разгледайте страницата »