Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година

 
Клас
Брой групи/ паралелки
Брой деца/ученици
Брой свободни места
ПГ
1
23
23
I клас
3
66
66
V клас
3
78
16
Класове, в които ще се провежда ГЦОУД на учебния ден за уч.2024/2025 година:
Клас
Брой групи
Брой ученици
I клас
2
56
II клас
2
56
III клас
2
56
IV клас
1
28
V-VI клас
1
28