Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година

1. Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година 

Клас

Брой групи/ паралелки

Брой деца/ученици

Брой свободни места

ПГ

1

23

23
I клас

3

72 /66+6/

72

V клас

2

58

0

 

2. Класове, в които ще се провежда ГЦОУД на учебния ден за уч.2023/2024 година

Клас

Брой групи

Брой ученици

I клас

2

56

II клас

2

56

III клас

2

56

IV клас

1

28

V-VI клас

1

28