Свободни места

Заповед за определяне на условията и рeда за прием на ученик в IX в клас, профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език

Свободни места по паралелки към 08.01.2024 година

 

Клас./

група

Профил/професия

Брой свободни места по паралелки

ПГ

-

1

I a

-

4

I б

-

4

I в

-

2

II a

-

2

II б

-

2

II в

-

2

III а

-

0

III б

-

0

III в

-

0

IV а

-

0

IV б

-

3

IV в

-

1

V а

-

5

V б

-

6

V в

-

5

VI а

-

5

VI б

-

1

VI в

-

7

VII а

-

0

VII б

-

0

VIII а

Профил «Софтуерни и хардуерни науки»

0

VIII б

Профил «Чужди езици»

0

VIII в

Профил «Предприемачески»

0

VIII г

Профил «Природни науки»

0

IX а

Профил «Софтуерни и хардуерни науки»

0

IX б

Профил «Чужди езици»

0

IX в

Профил «Предприемачески»

1

IX г

Профил «Природни науки»

0

X а

Профил «Софтуерни и хардуерни науки»

0

X б

Професия «Екскурзовод»

0

X в

Профил «Предприемачески»

0

X г

Профил «Природни науки»

0

XI а

Профил «Софтуерни и хардуерни науки»

0

XI б

Профил «Чужди езици»

0

XI в

Профил «Предприемачески»

0

XI г

Профил «Природни науки»

1

XII а

Профил «Софтуерни и хардуерни науки»

1

XII б

Профил «Чужди езици»

0

XII в

Профил «Предприемачески»

0

XII г

Профил «Природни науки»

0