Свободни места

 Свободни места след II етап на класиране I клас учебна 2023/2024 година

Общ брой ученици
Брой записани ученици
I и II етап 
Брой свободни места
72
55
17