Прием на ученици след VII клас за учебната 2020/2021 година

 СЪОБЩЕНИЕ

 СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград обявява

1 /едно/ свободно място в профил „Чужди езици“ /АЕ/ след завършено основно образование.

 Приемане на документи за участие в IV етап на класиране от 10.08.2020 г. до 28.08.2020 г. в канцеларията на училището от 8,00 часа до 16,00 часа:

  • Заявление на учениците за участие в IV етап на класиране

  • Оригинал на свидетелството за основно образование

  • Служебна бележка с резултатите от изпитите чрез тест след завършен VII клас – оригинал.

  Класиране на  подадените документи на 31.08.2020 година до 16,00 часа.

 Записване на приетите ученици на 01.09.2020 г. от 8,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището

 

МАЯ  КРАЕВА

ДИРЕКТОР НА СУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - АСЕНОВГРАД


 

 ГРАФИК

НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

 

Дати на записването

Първа смяна

Втора смяна

Необходими документи

Записване след І етап на класиране

14, 15 и 16 юли 2020 г.

8.00 – 12.30 ч.

 

Каб.208

12.30 – 17.00 ч.

 

Каб.208

1.Заявление

/по образец от училището/

2.Свидетелство за основно образование  -оригинал

Записване след ІІ етап на класиране

21 и 22 юли

2020 г.

8.00 – 12.30 ч.

 

Каб.208

12.30 – 17.00 ч.

 

Каб.208

1.Заявление

/по образец от училището/

2.Свидетелство за основно образование  -оригинал

Записване след ІІІ етап на класиране

30 юли 2020 г.

8.00 – 12.30 ч.

 

Каб.208

12.30 – 17.00 ч.

 

Каб.208

1.Заявление

/по образец от училището/

2.Свидетелство за основно образование  -оригинал

 

listovki7kl 19 20nova s-1_page-0001

listovki7kl 19 20nova s-2_page-0001

 

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21 Slide22 Slide23 Slide24

ЗA УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНИЯТ ПРИЕМ:
 ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
ПРОФИЛ “ПРИРОДНИ НАУКИ“
ПРОФИЛ “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”
ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” 

 

ПРИЕМЪТ ЗА ВСИЧКИ  ПРОФИЛИ  Е:

  • Срок на обучение – 5 години.
  • Брой ученици – 26 

 

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Балообразуване:

Удвоени резултати от НВО по

v Български език и литература

vМатематика

и оценките от свидетелството за завършено основно образование по учебните предмети:

vБългарски език и литература

vЧужд език

ПРОФИЛ“ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
с интензивно изучаване на английски език

  ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

английски език

немски език

информационни технологии

български език и литература

Училището  е с дългогодишни традиции в обучението по английски език.

Профил “Чуждоезиков” съществува от 1993 г.

От 2018 г. училището е обявено с решение на МС за иновативно училище в профил „Чужди езици“.

В обучението се използват иновативни методи на преподаване и електронните ресурси.


 

ПРОФИЛ “ПРИРОДНИ НАУКИ

Балообразуване:

Удвоени резултати от НВО по

v Български език и литература

Математика

и оценките от свидетелството за завършено основно образование по учебните предмети:

Биология и здравно образование

Информационни технологии

ПРОФИЛ ПРИРОДНИ НАУКИ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

биология и здравно образование

химия и опазване на околната среда

информационни технологии

английски език

Ежегодно училището реализира успешен прием в профил “Природни науки“ след завършено основно.

В курса на обучение е застъпено профилирано изучаване на биология и ЗО и химия и ООС.

Изучаването на информационни технологии като профилиращ предмет гарантира усвояването на умения и похвати за работа с иновативните технологии.


 

ПРОФИЛ “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

Балообразуване:

Удвоени резултати от НВО по

v Български език и литература

Математика

и оценките от свидетелството за завършено основно образование по учебните предмети:

Информационни технологии

Български език и литература

ПРОФИЛ “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

предприемачество

информационни технологии

география и икономика

За обучението е осигурена отлична материална база:

два кабинета по технологии

практикум във фирми и бизнес центрове

Успешно се прилага програмата „Учебна компания“, обявена за най-добра форма на практическо обучение по предприемачество от ЕК

Работи се по програми на Джуниър ачийвмънт България


 

ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

Удвоени резултати от НВО по

v Български език и литература

vМатематика

и оценките от свидетелството за завършено основно образование по учебните предмети:

vИнформационни технологии

vБългарски език и литература

ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

информатика

информационни технологии

български език и литература

английски език

За обучението по итехнологии  информационни технологии е осигурена отлична материална база:

пет компютърни зали с 50 компютъра

постоянен достъп до интернет

локална мрежа между залите