Прием на ученици след VII клас за учебната 2020/2021 година

 СЪОБЩЕНИЕ

 СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград обявява

1 /едно/ свободно място в профил „Чужди езици“ /АЕ/ след завършено основно образование.

 Приемане на документи за участие в IV етап на класиране от 10.08.2020 г. до 28.08.2020 г. в канцеларията на училището от 8,00 часа до 16,00 часа:

  • Заявление на учениците за участие в IV етап на класиране

  • Оригинал на свидетелството за основно образование

  • Служебна бележка с резултатите от изпитите чрез тест след завършен VII клас – оригинал.

  Класиране на  подадените документи на 31.08.2020 година до 16,00 часа.

 Записване на приетите ученици на 01.09.2020 г. от 8,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището

 

МАЯ  КРАЕВА

ДИРЕКТОР НА СУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - АСЕНОВГРАД


 

 ГРАФИК

НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

 

Дати на записването

Първа смяна

Втора смяна

Необходими документи

Записване след І етап на класиране

14, 15 и 16 юли 2020 г.

8.00 – 12.30 ч.

 

Каб.208

12.30 – 17.00 ч.

 

Каб.208

1.Заявление

/по образец от училището/

2.Свидетелство за основно образование  -оригинал

Записване след ІІ етап на класиране

21 и 22 юли

2020 г.

8.00 – 12.30 ч.

 

Каб.208

12.30 – 17.00 ч.

 

Каб.208

1.Заявление

/по образец от училището/

2.Свидетелство за основно образование  -оригинал

Записване след ІІІ етап на класиране

30 юли 2020 г.

8.00 – 12.30 ч.

 

Каб.208

12.30 – 17.00 ч.

 

Каб.208

1.Заявление

/по образец от училището/

2.Свидетелство за основно образование  -оригинал

 

listovki7kl 19 20nova s-1_page-0001

listovki7kl 19 20nova s-2_page-0001

 

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21 Slide22 Slide23 Slide24