Прием на ученици след VII клас за учебната 2021/2022 година

Прием за учебната 2021/2022 г

Информация за прием на  учениците след 7 клас (видео)

Професия "Екскурзовод"  (видео)

Специалност "Екскурзоводстко обслужване"

Професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време"