Обществен съвет

obshtestven-syvet1. ПОКАНА до всички родители, избрани на проведените родителски срещи да участват в общо събрание на родителите за избор на членове на нов Обществен съвет на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – Асеновград. Събранието ще се състои на 25.11.2019 г./понеделник/ от 18 00 часа.

 

2. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ