Обществен съвет

СПИСЪК на членовете на Обществен съвет на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград

 

1

Айтен

Сали

Салим

Председател

Представител на Община Асеновград

2

Златка

Тодорова

Ранджева

Член

Представител на родителите

3

Цонка

Динкова

Бързинска

Член

Представител на родителите

4

Марина

Иванова

Чакърова

Член

Представител на родителите

5

Апостол

Панков

Тименов

Член

Представител на родителите

6

Даниела

Христова

Димитрова

Секретар

Представител на родителите

7

Йордан

Борисов

Петков

член

Представител на родителите

 

1. ПОКАНА до всички родители, избрани на проведените родителски срещи да участват в общо събрание на родителите за избор на членове на нов Обществен съвет на СУ "Св.св.Кирил и Методий" - Асеновград. Събранието ще се състои на 25.11.2019 г./понеделник/ от 18 00 часа.

 

2. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ