Иновативно училище ИЦ

През учебната 2019/ 2020 година в иновативната паралелка 5в клас се проведоха два интегрирани урока. " Из потайностите на Древна Елада" и " Религии и култура в древността ". Бяха представените теми, които увлякох учениците в света на античното изкуство, наука и религия на Древна Елада и Древен Рим.

picture5

picture12

picture10

picture13

picture11

picture14

picture4

picture18