Ученически съвет

Списък на ученическия съвет на СУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград за 2020/2021 учебна година 

 1. Дария Здравкова Илиева- 1. клас

 2. Ивана Стефанова Узунова - 2. клас

 3. Езги Бюлент Махмуд -3 клас

 4. Гергана Георгиева Калудова -4 клас

 5. Кремена Искренова Янева - 5 клас

 6. Сенем Серкан Мюмюн - 6 клас

 7. Вероника Димитрова Ранджева - 7 клас

 8. Моника Миткова Миткова - 8 клас

 9. Алис Юсуф Аптиш- 9 клас

 10. Михаела Георгиева Кутрянска-10 клас

 11. Димитрина Георгиева Стойчева- 11 клас- зам. председател

 12. Димитър Атанасов Стоянов - 12 клас- председател

 13. Габриела Антонова Кощурова -12 клас- секретар