Стипендии

stipendii

Документи за кандидатстване за различните видове стипендии – II срок

Заповед № РД-10-1087/17.02.2021 г. на директора за определане:

• Разпределение на средствата по видове стипендии
• Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците по различните видове стипендии
• Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или учебна година
• Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището.
• Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване за различните видове стипендии – I срок

Заповед № РД-10-171/12.10.2020 г. на директора за определане:

• Разпределение на средствата по видове стипендии
• Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците по различните видове стипендии
• Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или учебна година
• Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището.
• Документи за кандидатстване