Седмична програма V – IX клас за I срок, учебната 2019/2020 г.

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

учебна 2019/2020 г.

I срок; прогимназиален етап

pre1 2019_2020 pre2 2019_2020 pre3 2019_2020 pre4 2019_2020 pre5 2019_2020 pre6 2019_2020 pre7 2019_2020 pre8 2019_2020 pre9 2019_2020 pre10 2019_2020