Седмична програма I – IV клас за I срок, учебната 2019/2020 г.

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

учебна 2019/2020 г.

I срок; начален етап

ne1 2019_2020 ne2 2019_2020 ne3 2019_2020 ne4 2019_2020 ne5 2019_2020 ne6 2019_2020 ne7 2019_2020 ne8 2019_2020