Седмично разписание I срок

          1 – 4 клас

           5 – 9 клас

           10 -12 клас

 

Дневно разписание на часовете 1-12 клас