Проектни дейности I-IV клас

ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

I КЛАС 

 

Дата Дейност
01.06.2021 г. Ден на детето – „Рисувам мечтите си“ – рисунка в училищния двор
02.06.2021 г. Ден на Ботев  – изработване на постери
03.06.2021 г. „Предай нататък“ – ние сме толерантни
04.06.2021 г. Довиждане училище, здравей ваканция! – състезателни игри
07.06.2021 г. Разходка до Градска библиотека

  

График на учебните часове:

 1 час:  9.00-9,35

2 час: 9,40 – 10,15

3 час: 10.20 – 10.55

4 час: 11.00 – 11.35

5 час: 11.40 – 12.15

 

 

ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

II КЛАС

  

Дата Дейност
01.06.2021 г. 1 юни – Ден на детето – рисунки с тебешир на открито
02.06.2021 г. Посещение в Етнографския музей
03.06.2021 г. Легенди и предания за възникването на Асеновград. Изработване на постери.
04.06.2021 г. Разглеждане на експозицията на Палеонтологичния музей
07.06.2021 г. Екологично възпитание. Разделно събиране на отпадъци.

  

График на учебните часове:

 1 час:  9.00-9,35

2 час: 9,40 – 10,15

3 час: 10.20 – 10.55

4 час: 11.00 – 11.35

5 час: 11.40 – 12.15

 

ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

III КЛАС

  

Дата Дейност
01.06.2021 г. Ден на детето – Изработване на рисунки и картички на тема: „Вълшебно детство“
02.06.2021 г. Ден на Ботев – Изработване на книга – албум „България в миналото“
03.06.2021 г. Сръчни ръчички – работа с отпадъчни материали
04.06.2021 г. Състезателни игри
07.06.2021 г. Посещение на Палеонтологичния музей

  

График на учебните часове:

 1 час:  8,00 – 8,40

2 час:  8,45 – 9.25

3 час:  9,30 – 10,10

4 час:  10,15 – 10,55

5 час:  11,00 – 11,40