Дистанционно обучение

 

ГРАФИК -РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

 

Час

Времетраене на часовете за I и II клас

Времетраене   на часовете за III-XII клас

1

 

9,00-9,30

2

9,40-10,00

9,40-10,10

3

10,20-10,40

10,20-10,50

4

11,00-11,20

11,00-11,30

5

11,40-12,00

11,40-12,10

6

12,20-12,40

12,20-12,50

7

 

13,00-13,30

8

 

13,40-14,10

9

 

14,20-14,50

ГЦОУД за I-IV клас

1

ООФА                   13,00-13,20

ООФА                       13,00-13,30

2

ООФА                    13,20-13,40

Самоподготовка   13,30-14,00

3

Самоподготовка   13,50-14,10

Самоподготовка   14,10-14,40

4

Самоподготовка   14,20-14,40

Интереси                 14,50-15,20

5

Интереси                 14,50-15,10

Интереси                 15,30-16,00

6

Интереси                 15,20-15,40

ООФА                     16,10-16,40

 

 

Само за V-VI клас

ООФА                     16,50-17,20

Забележка: ГЦОУД V-VI клас от 13,30-17,20

 

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със  Заповед N РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 се преустановяват учебните занятия в СУ „Св.св.Кирил и Методий“ -Асеновград от 16.03.2020 г.

Колективът на училището от 16.03.2020 г. има готовност и ще осъществява неприсъствено обучение - преподаване и учене от разстояние чрез електронния дневник Shkolo или други алтернативни начини: групи на класовете и електронни образователни платформи. Издателствата предоставят своите електронни учебници безплатно за ползване от учениците.

 

  • Учителите в началото на деня ще предоставят съответното учебно съдържание за деня, по учебни предмети под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата. Учебното съдържание ще е структурирано така, че да се акцентира върху основни понятия, компетентности и упражнения.

  • Обучението на учениците ще започне с теми за упражнение и затвърдяване на учебното съдържание чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки. Същите подходи ще прилагат и учителите по изобразително изкуство, музика и физическо възпитание.

  • Учителите ще провеждат процеса на затвърдяване на знанията и оценка на базата на изпълнените задачи от учениците.

  • За децата, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона.

 

 

Уважаеми родители,  необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено в начален и прогимназиален етап.

 

Уважаеми ученици, учебният Ви ден е с начало 9.00 ч. В ел.дневник ще намерите образователни ресурси и задачи по уч.разписание за деня. При въпроси и за "обратната връзка" Вашите учители са на разположение през ел.дневник!

 

Всички ученици:

  • Трябва да активират акаунтите си в електронния дневник Shkolo.

  • Да извършват подготовка по учебното съдържание, предоставено от учителите, в домашна среда.

  • Да изпълняват поставените задачи от учителите и да ги върнат за проверка.

 

 

От ръководството

 

 

 


 

4c_y7l1hx

Средно училище “Свети свети Кирил и Методий” e

иновативно училище от учебната 2018/2019 г.

със заповед на Министерски съвет.

за връзка към сайта