НОВИНИ

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

В VIII КЛАС

на 22.07.24г., 23.07.24г. и 24.07.24г.

РАБОТНО ВРЕМЕ

от 8.00 ч. до 16.30 ч.

в 301 КАБИНЕТ – III етаж


График на комисията за записване на ученици в профили и професия след завършен VII клас за 2024/2025 г.

 1. Записване след I етап на класиране

На 15.07.2024 г. от 08.00 до 16,30 ч.

На 16.07.2024 г. от 08.00 до 16,30 ч.

На 17.07.2024 г. от 08.00 до 16,30 ч.

2. Записване след Iетап на класиране

На 22.07.2024 г. от 08.00 до 16,30 ч.

На 23.07.2024 г. от 08.00 до 16,30 ч.

3. Записване след III етап на класиране

На 31.07.2024 г. от 08.00 до 16,30 ч.

На 01.08.2024 г. от 08.00 до 16,30 ч.

4. Записване след IV етап на класиране

На 08.08.2024 г. от 08.00 до 16,30 ч.

На 09.08.2024 г. от 08.00 до 16,30 ч.

 


Нова лаборатория по химия заработи в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – гр. Асеновград

повече информация виж тук