НВО IV клас 2019/2020

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания  ІV клас:
Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа