НВО и ДЗИ за учебната 2020/2021 г.

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
Сесия май – юни
Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. –
29 май 2020 г.
Сесия август – септември
Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г.
– 03 септември 2020 г.

 

2. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:

ІV клас
Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Х клас
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)