НВО VІІ клас 2019/2020

НВО по ЧЕ в VII клас                                                                                                                             

свали ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

 Учениците от VII клас могат да се  явят на НВО по Чужд език - Английски език.

НВО по ЧЕ е по желание на ученика.

Ученици, които желаят да се явят на НВО по ЧЕ, трябва да подадат заявление по образеца.

Подаването на заявлението се извършва електронно от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г. на ел. поща на училището sskm12@abv.bg.

Заявлението се попълва,  подписва се от родител и ученик, сканира се или се снима и се изпраща като файл в посочения срок.

Оценките от НВО  се записват в  точки в свидетелството за основно образование.

По учебния предмет ЧЕ, в случай, че е положен изпит се записва и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка.