Компютърна текстообработка

Тема 1. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. Зареждане, редактиране и съхраняване на текстов документ

Задача 1.1. Попълнете кръстословицата

1.2. Решете тест 1 (Kahoot)

 1.3. Решете тест 2 (Kahoot)

Тема 2. Въвеждане и редактиране на текстов документ

 2.1. Решете тест 1 (Kahoot)

2.2. Решете тест 2 (Kahoot)

2. 3. Тест върху въвеждане и редактиране на текст 3.  (Kahoot)

 

Тема 3. Форматиране на текст на ниво символ и на ниво абзац

3.1. Тест върху въвеждане и редактиране на текстов документ (Kahoot)

Задача 3. 2. Избери към кой вид форматиране се отнасят командите 

Задача 3. 3. Определете предназначението на инструментите, обозначени с маркери

Задача 3.4. Отговорете правилно на въпросите – игра „бесеница“

Домашна работа: Форматиране на текст на ниво символ и на ниво абзац

 

Тема 4. Форматиране на текстов документ – упражнение

4.1. Тест върху въвеждане и редактиране на текстов документ

Задача 4.2. Избери към кой вид форматиране се отнасят командите

Задача 4.3. Избери към кой вид форматиране се отнасят командите

Задача 4.4. Свържете името на командата със съответния бутон

Задача 4.5. Отговорете правилно на въпросите – игра „бесеница“