Информационни технологии

picture 1

ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕМА 2. ИНТЕРНЕТ

ТЕМА 3. ЗВУК И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМА 4. СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

ТЕМА 6. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

ТЕМА 7. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОБОБЩЕНИЕ. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР