Домашна работа по Ииформационни технологии V клас

Резултат с изображение за children works computer animation

Домашна работа V клас: Напишете нещо за себе си

Домашна работа V а клас Тема: Основни понятия правила при компютърната обработка на текстове

Домашна работа V a клас –  Тема: Въвеждане и редактиране на текстов документ 1

Домашна работа V a клас – Тема: Въвеждане и редактиране на текстов документ 2

Домашна работа V a клас – Тема: Форматиране на текст на ново символ и на ниво абзац 1

Домашна работа V а клас – Тема:  Форматиране на текст на ново символ и на ниво абзац 2

Домашна работа V а клас – Тема: Компютърна текстообработка – обобщение

Домашна работа V а клас Тема: Обработка на таблични данни