ДЗИ XII клас 2019/2020

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни
Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. –
29 май 2020 г.

Сесия август – септември
Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г.
– 03 септември 2020 г.