График за компенсиращо обучение V-VI клас

Ден Час  

V а клас

 

V б  клас

понеделник 1.
2. Бълг.ез. и литература
3. Английски език Математика
4. Математика История и цивилизации
5. Английски език
6.
вторник 1. Математика
2. История и цивилизации
3. Бълг.ез. и литература
4. Математика
5. Бълг.ез. и литература
6. История и цивилизации
сряда 1.
2.
3. Английски език Бълг.ез. и литература
4. Математика Английски език
5. Бълг.ез. и литература История и цивилизации
6.
четвъртък 1. История и цивилизации
2. Английски език Бълг.ез. и литература
3. Математика Английски език
4. Математика
5.
6.
петък 1. Математика
2. Английски език Бълг.ез. и литература
3. Бълг.ез. и литература Английски език
4. История и цивилизации
5.
6.

 

Ден Час  

VI а клас

 

VI б  клас

 

VI в  клас

понеделник 1. История и цивилизации
2. Математика История и цивилизации
3. Бълг.ез. и литература Математика РП
4. Английски език Бълг.ез. и литература
5. Математика
6. Бълг.ез. и литература
вторник 1. История и цивилизации
2. Бълг.ез. и литература Математика
3. Математика Английски език Бълг.ез. и литература
4. Бълг.ез. и литература История и цивилизации
5. Математика
6. .
сряда 1. Математика
2. Бълг.ез. и литература Математика РП
3. Математика Бълг.ез. и литература
4. История и цивилизации Бълг.ез. и литература
5. Математика
6. Английски език
четвъртък 1. Математика Математика РП
2. Бълг.ез. и литература Математика
3. Английски език Бълг.ез. и литература
4. Бълг.ез. и литература
5. История и цивилизации
6. Математика
петък 1. История и цивилизации
2. Бълг.ез. и литература Математика
3. Математика Бълг.ез. и литература История и цивилизации
4. Английски език Математика
5. Бълг.ез. и литература
6.