График за компенсиращo обучение I-IV клас

График за провеждане на компенсиращо обучение в периода от 8.06-23.06.2021 г./без 16.06. и 18.06.2021 г./

I клас 

1 а клас Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

9,00-9,35 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
9,45-10,20 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
10,30-11,05 Математика Математика Математика Математика Математика
           
1 б клас Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

9,00-9,35 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
9,45-10,20 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
10,30-11,05 Математика Математика Математика Математика Математика
           
1 в клас Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

9,00-9,35 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
9,45-10,20 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
10,30-11,05 Математика Математика Математика Математика Математика

 

График за провеждане на компенсиращо обучение в периода от 8.06-23.06.2021 г./без 16.06. и 18.06.2021 г.

II клас

 

2 а клас Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

8,50-9,25 БЕЛ Математика БЕЛ ОС Математика
9,30-10,05 БЕЛ БЕЛ Математика БЕЛ БЕЛ
10,10-10,45 Математика БЕЛ БЕЛ Математика БЕЛ
           
2б клас Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

8,50-9,25 АЕ БЕЛ Математика АЕ БЕЛ
9,30-10,05 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика БЕЛ
10,10-10,45 Математика Математика БЕЛ ОС Математика
           
2 в клас Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

8,50-9,25 БЕЛ БЕЛ Математика Математика БЕЛ
9,30-10,05 АЕ БЕЛ БЕЛ АЕ БЕЛ
10,10-10,45 Математика Математика БЕЛ ОС Математика

 

 

График за провеждане на компенсиращо обучение в периода от 08.06- 23.06.2021 г.

/без 16.06. и -18.06.2021г./ – III клас

III а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ч. 8: 20 ч. –  9 ч. Човекът и обществото Математика Човекът и природата Математика Български език

 и литература

2 ч. 9 : 20 ч. – 10 ч. Български език

и литература

Български език

и литература

Математика Български език

и литература

Математика
3 ч. 10: 10 ч. – 10: 50ч. АЕ Български език

и литература

Български език

и литература

АЕ Български език

 и литература

         
III б Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ч. 8: 20 ч.- 9 ч. Човекът и обществото АЕ Математика Човекът и природата Български език

 и литература

2 ч. 9 : 20 ч. – 10 ч. Български език

и литература

Математика АЕ Български език

и литература

Математика
3 ч. 10: 10 ч. – 10: 50ч. Математика Български език

и литература

Български език

и литература

Математика Български език

 и литература

         
III в Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ч. 8: 20 ч.- 9 ч. Човекът и обществото Математика АЕ Човекът и природата Български език

 и литература

2 ч. 9 : 20 ч. – 10 ч. Български език

и литература

АЕ Математика Български език

и литература

Математика
3 ч. 10: 10 ч. – 10: 50ч. Математика Български език

и литература

Български език

и литература

Математика Български език

 и литература


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО КОМПЕНСИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

15.06.2021 г.-30.062021 г./без 16.06 и 18.06.2021 г./ – IV клас

IV a Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8,20-9,00 БЕЛ БЕЛ ЧП Математика. Математика.
2 9,20-10,00 Математика Математика БЕЛ Математика. АЕ
3 10,10-10,50 ЧО АЕ Математика. БЕЛ БЕЛ
IV б Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8,20-9,00 БЕЛ БЕЛ Математика. Математика. БЕЛ
2 9,20-10,00 Математика. БЕЛ ЧП Математика. Математика.
3 10,10-10,50 ЧО Мат АЕ БЕЛ АЕ
IVв Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8,20-9,00 БЕЛ БЕЛ ЧП АЕ АЕ
2 9,20-10,00 Математика. БЕЛ БЕЛ Математика. Математика.
3 10,10-10,50 ЧО Математика Математика. Математика. БЕЛ